PANT řečí slov

Od roku 2007 otevíráme dveře modernímu chápání dějin 20. století. V roce 2016 jsme v Ostravě začali provozovat komunitní a informační Centrum PANT a významně tím tak posunuli těžiště našich aktivit směrem k chápání současnosti. Prostřednictvím přednášek a besed s významnými českými osobnostmi nabízíme lidem možnost kriticky nahlédnout na současné dění ve světě z různých úhlů pohledu. Svou činností vytváříme přirozený dějinný kontext a stavíme most mezi minulostí a současností. Věříme, že existence prostoru pro takovýto dialog má hluboký smysl pro naši budoucnost.

Kromě Centra PANT také provozujeme unikátní vzdělávací portál www.moderni-dejiny.cz. Ten dnes pro svou přípravu využívá více než 90% učitelů dějepisu a desetitisíce studentů. V rámci vydavatelství PANT vydáváme knihy a metodické publikace. Nejsme pouze komunitním centrem, ale také stylovou kavárnou a knihkupectvím. Lidé si u nás mohou knihy nejen zakoupit, ale třeba jen prohlédnout u dobré kávy. Mimo bohatého programu ve formě přednášek a besed pro dospělé nezapomínáme ani na děti. Každé sobotní dopoledne pro ně připravujeme kreativní program ve formě divadel a dětských dílniček.

Spolupracujeme s řadou univerzit a prestižních institucí jako například Karlova a Masarykova univerzita, Akademie věd, Knihovna Václava Havla nebo Post Bellum s projektem Paměť národa.

Jsme nevládní a nezisková organizace. Nemáme politické ani ekonomické ambice. Jsme učitelé, pracovníci médií, grafici, manažeři, ale hlavně nadšenci. Proto stále hledáme partnery a sponzory, kteří by nám pomáhali rozvíjet kulturní a vzdělávací aktivity.

PANT řečí čísel

64500 uživatelů se registrovalo na našem portále moderni-dejiny.cz

6000 návštěvníků se ročně zúčastní našich akcí

200 veřejných besed, přednášek, seminářů a vzdělávacích akcí uspořádáme ročně

50 akcí ročně si u nás užívají děti prostřednictvím programu Centrum Pant dětem

20 knih a metodických publikací jsme vydali v rámci našeho nakladatelství

Knihkupectví a Centrum PANT

Knihkupectví a Centrum PANT

Co vytváříme?

V lednu 2016 jsme získali od města Ostravy (její městské části Moravská Ostrava a Přívoz) na deset let do nájmu přízemní prostory v centru Ostravy na křižovatce ulic Nádražní a Čs. legií (bývalé knihkupectví Librex, ještě dříve Technická kniha). Tyto prostory se nacházely ve velmi špatném stavu a byla nutná kompletní rekonstrukce (sociální zařízení, elektro, voda a kanalizace, plyn atd.). Město Ostrava spolu s městskou částí Moravská Ostrava a Přívoz rozhodlo o finanční spoluúčasti na rekonstrukci těchto prostor v celkové výši 1,1 mil. Kč – tyto finance byly určeny na materiál a odborné práce přímo spojené s rekonstrukcí. Mnohé práce jsme prováděli svépomocí a nemalou část nákladů jsme financovali z vlastních zdrojů, přesněji z úspor svých členů. Rekonstrukce byla ukončena v listopadu a v prosinci 2016 jsme spustili provoz.

Centrum PANT dnes slouží jako:

  • zázemí/kancelář Spolku PANT

  • místo pro vzdělávání mládeže (konference, výstavy, workshopy – programy pro školy všech stupňů)

  • kulturní a vzdělávací centrum pro veřejnost – ve spolupráci s dalšími institucemi vytvoříme program pro pravidelné debaty, autorská čtení, projekce či přednášky

  • výstavní prostor

  • klubové kino / filmové projekce dokumentů a nekomerčních filmů

  • organizujeme také pravidelné zábavné a volnočasové akce pro děti všeho věku

Centrum PANT se tak stalo zázemím pro vzdělávání mládeže a dětí, ale také pro různé kulturní aktivity, spolky a zájmová sdružení provozující uměleckou i mimouměleckou činnost občanů, čímž vytváří atraktivní nabídku pro udržování společenských kontaktů. Chceme se stát určitým komunitním a informačním centrem pro studenty a širokou veřejnost.

Součástí Centra je také kavárna, která vytváří příjemné prostředí pro naše hosty, a také malá prodejna knih, s jejíž nabídkou se můžete seznámit i na našem e-shopu Moderních dějin. Z výnosů budeme krýt provoz celého Centra, aby byl projekt dlouhodobě životaschopný.

Kavárna PANT

Kavárna PANT