Naše scéna Voices of Freedom na Colours of Ostrava 2016

Naše scéna Voices of Freedom na Colours of Ostrava 2016

Jak to začalo

Co je to PANT? Všichni známe tu nenápadnou součást dveří. Nenápadnou, ale velice důležitou - bez ní i sebekrásnější dveře neotevřete. Přesně toto nás charakterizuje. Otevíráme, dáváme dohromady, pomáháme, a přitom se snažíme stát v pozadí. 

Spolek PANT vznikl v roce 2007, protože jsme chtěli změnit výuku dějin 20. století a popularizovat související témata. Pro školy i veřejnost jsme zorganizovali desítky seminářů, konferencí, přednášek, besed a výstav, vytvořili jsme vzdělávací portál Moderní dějiny.cz, který využívá na 90 % českých učitelů dějepisu, zapojili jsme do vzdělávacích aktivit stovky učitelů a desítky tisíc žáků a studentů, propojili jsme akademickou obec s praktickou výukou, přinesli mnohé zahraniční zkušenosti a inspirace a zásadně ovlivnili výuku moderních dějin. Neměli jsme však žádné zázemí ani kancelář, akce jsme pořádali v zapůjčených prostorách jiných organizací či na školách, úřadovali a pracovali jsme v bytech. Veškeré získané finanční prostředky jsme vždy použili na činnosti, do kterých jsme vložili nejen osobní a odborné úsilí i množství volného času, ale také vlastní peníze. Vytvoření Centra PANT proto bylo výsledkem několikaletého úsilí, které zpočátku vypadalo jen jako idealistický sen.

Kdo jsme?

PANT se od svého vzniku (2007) zaměřuje na výuku a popularizaci dějin 20. století. Provozujeme portál www.moderni-dejiny.cz, který využívá na 90 % učitelů dějepisu. Má i polskou, slovenskou a maďarskou jazykovou mutaci. Realizujeme pro veřejnost a školy konference, putovní výstavy, filmové projekce, kulturní a vzdělávací akce a debaty. Jsme producenty a spolutvůrci vzdělávacích filmových dokumentů, vydáváme knihy popularizující moderní dějiny a metodické příručky pro učitele. Jsme vzdělávací institucí s mnoha akreditovanými vzdělávacími projekty. Máme zkušenosti také s mezinárodní institucionální spoluprací (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo a Rusko) a mezinárodními studentskými výměnami.

Přes takto relativně širokou činnost a množství výstupů jsme malá nevládní a nezisková organizace, která nemá žádné trvalé finanční zdroje ani bohatého partnera. Jsme nezávislí a sví, nemáme žádné politické či ekonomické ambice. Většina z nás jsou učitelé, ale jsou mezi námi také pracovníci médií, grafici a manažeři. Proto také stále hledáme partnery a sponzory, kteří by nám pomáhali dál rozvíjet veškeré kulturní a vzdělávací aktivity.

Knihkupectví a Centrum PANT

Knihkupectví a Centrum PANT

Co vytváříme?

V lednu 2016 jsme získali od města Ostravy (její městské části Moravská Ostrava a Přívoz) na deset let do nájmu přízemní prostory v centru Ostravy na křižovatce ulic Nádražní a Čs. legií (bývalé knihkupectví Librex, ještě dříve Technická kniha). Tyto prostory se nacházely ve velmi špatném stavu a byla nutná kompletní rekonstrukce (sociální zařízení, elektro, voda a kanalizace, plyn atd.). Město Ostrava spolu s městskou částí Moravská Ostrava a Přívoz rozhodlo o finanční spoluúčasti na rekonstrukci těchto prostor v celkové výši 1,1 mil. Kč – tyto finance byly určeny na materiál a odborné práce přímo spojené s rekonstrukcí. Mnohé práce jsme prováděli svépomocí a nemalou část nákladů jsme financovali z vlastních zdrojů, přesněji z úspor svých členů. Rekonstrukce byla ukončena v listopadu a v prosinci 2016 jsme spustili provoz.

Centrum PANT dnes slouží jako:

  • zázemí/kancelář Spolku PANT
  • místo pro vzdělávání mládeže (konference, výstavy, workshopy – programy pro školy všech stupňů)
  • kulturní a vzdělávací centrum pro veřejnost – ve spolupráci s dalšími institucemi vytvoříme program pro pravidelné debaty, autorská čtení, projekce či přednášky
  • výstavní prostor
  • klubové kino / filmové projekce dokumentů a nekomerčních filmů
  • organizujeme také pravidelné zábavné a volnočasové akce pro děti všeho věku

Centrum PANT se tak stalo zázemím pro vzdělávání mládeže a dětí, ale také pro různé kulturní aktivity, spolky a zájmová sdružení provozující uměleckou i mimouměleckou činnost občanů, čímž vytváří atraktivní nabídku pro udržování společenských kontaktů. Chceme se stát určitým komunitním a informačním centrem pro studenty a širokou veřejnost.

Součástí Centra je také kavárna, která vytváří příjemné prostředí pro naše hosty, a také malá prodejna knih, s jejíž nabídkou se můžete seznámit i na našem e-shopu Moderních dějin. Z výnosů budeme krýt provoz celého Centra, aby byl projekt dlouhodobě životaschopný.

Kavárna PANT

Kavárna PANT