Z našich akcí


CENTRUM PANT

Během celého roku realizujeme desítky akcí věnovaných podpoře aktivní občanské společnosti, nedávné historii, aktuálním společenským otázkám a porozumění současného světa. Program Centra Pant zahrnuje také množství vzdělávacích akcí pro žáky, studenty a učitele všech stupňů škol. Cílem je vytváření prostoru pro porozumění odlišnosti pohledů a dialog, podporu demokratických a liberálních hodnot.

Kromě akcí pořádaných přímo v Centru Pant realizujeme jednorázové projekty s regionálním i zahraničním přesahem.

Každoročně pořádané Česko-polské studentké setkání

Každoročně pořádané Česko-polské studentké setkání

Workshop pro studenty ke 100 výročí Československa a Čs. legiím

Workshop pro studenty ke 100 výročí Československa a Čs. legiím


VOICES OF FREEDOM

Diskusní scéna Centra PANT, se věnuje otázkám nedávné minulosti, aktuální přítomnosti i nejisté budoucnosti. Letos byla poprvé realizována v rámci Knižního festivalu v Ostravě ve dnech 1. – 3. 3.2019. Předchozí úspěšné ročníky byly součástí festivalu Colours of Ostrava.

Knížní festival 2019

Knížní festival 2019


Colours of Ostrava 2017

Colours of Ostrava 2017

POLSKÉ DNY V OSTRAVĚ

Pásmo různorodých kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí rozložených do období dvou týdnů na přelomu října a listopadu (28.10.-11.11.2019), jejichž společným jmenovatelem je polská či česko-polská tematika. Cílem bylo aktivizovat místní kulturní instituce a občanskou společnost, a propojit jejich iniciativu do širšího projektu, který má ambici stát se každoroční zavedenou akcí. Aktivity projektu směřují také do veřejného prostoru (především v centru města a na místech spojených s historií místní polské menšiny), který oživují prostřednictvím venkovních výstav, happeningů, setkání apod.


FREEDOM FESTIVAL A BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA

Celodenní kulturní program na Slezskoostravském hradě

V sobotu 11. 5.2019 jsme realizovali Běh pro Paměť národa, jehož součástí byl celodenní kulturní program, který přinesl i něco více než jen samotnou zábavu. Našim cílem bylo propojit zábavu / kulturu (hudba, divadlo, pohyb…) s poznáním (výstavy a setkání s pamětníky). Do programu byly aktivně zapojeny také školy.