PROGRAM CENTRA PANT KVĚTEN 2018:


Pondělí 14. 5.        18.00

Anna Janko / Pamatuješ, mami? Příběh jedné vyhlazené vesnice

S polskou spisovatelkou si bude povídat Petruška Šustrová, překladatelka knihy, která vyšla v Edici Moderní dějiny. Autorka se v ní vrací k traumatickým vzpomínkám vlastní matky, jedné z nemnoha přeživších obyvatel polské vesnice Sochy. Ta byla za 2. světové války vyhlazena německými okupanty stejně jako stovky dalších. Autobiografie se prolíná s esejistickými úvahami o povaze zla.

ANNA JANKO, polská básnířka, spisovatelka a fejetonistka, se narodila ve slezském Rybniku. Jako básnířka debutovala v roce 1977, svůj první kritikou velmi ceněný román Holčička se sirkami publikovala o třicet let později. Autobiografická kniha Pamatuješ, mami? (Mała zagłada, 2015), která spojuje osobní svědectví s univerzální výpovědí o lidské krutosti, patří mezi důležité hlasy v diskusi o tzv. válečných traumatech druhé generace a získala řadu významných cen. V roce 2016 vydala Janko svou osmou básnickou sbírku Láska, smrt a jiné vzory. Je členkou Svazu polských spisovatelů a polského PEN klubu.

V rámci cyklu Polské večery pořádaného ve spolupráci s Polským Institutem v Praze.

Cyklus je podporován prostředky Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Dobrovolné vstupné


Úterý 15. 5.        18.00

Jan Burian: Třicet let s Hodinou duchů

Koncert laskavého písničkáře a spisovatele.

Vstupné 90 Kč


Sobota 19. 5.      10.00–12.00

PANT dětem: Výtvarná dílnička

Vařila myšička... kafíčko?

Přijďte si s dětmi vytvořit originální uměleckou koláž z recyklovatelných materiálů. Tvoření se Sandrou pro všechny zvídavé děti. Vhodné pro děti od 3 let.

Vstupné 30 Kč


Pondělí 21. 5.     18.00

Večer s dobrou hvězdou / Leoš Ryška

Cyklus charitativních večerů moderovaných lékařem Rastislavem Maďarem pokračuje v květnu další zajímavou osobností nejen našeho regionu - Leoš Ryška je kněz, salesián, filmový producent, režisér, cestovatel a zakladatel televize Noe. Jako režisér, kameraman a střihač podnikl řadu cest do chudých zemí: Ugandy, Malawi, Zambie, ale také do Papui Nové Guiney, Indie, Ekvádoru, Paraguaye nebo Kurdistánu. Je držitelem mnoha ocenění z různých festivalů i přehlídek.

Výtěžek akce bude věnován na podporu Centra v Aregua, v jedné z nejchudších zemí amerického kontinentu – Paraguayi.

Vstupné 80 Kč / studenti 40 Kč


Středa 23. 5.   18.00

Petr Blažek: Prvních 100 dnů Charty 77

Historik a autor nově vydané knihy nám představí tohoto průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana Patočky. Kniha představuje historické události, které bezprostředně vedly ke vzniku Charty 77 a zásadním způsobem ovlivnily její podobu, strukturu signatářů a strategii jejich činnosti. Ustavení Charty 77 vzbudilo mimořádný ohlas a bylo jedním z důvodů masivní propagandistické a represivní kampaně, kterou proti signatářům Charty 77 iniciovali představitelé komunistického režimu.

PETR BLAŽEK je český historik zabývající se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku. Editor a spoluautor řady knižních publikací. Působil jako odborný poradce u řady dokumentárních a hraných filmů a nyní pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Dobrovolné vstupné


Čtvrtek 24. 5.     18.00

Ivana Gabal – mezi akademií a (geo)politikou

 Debata s Ivanem Gabalem o jeho sociologickém výzkumu normalizačního Československa, zakládání OF, porevolučním působení po boku Václava Havla, oscilování ČR mezi Východem a Západem, událostech na Blízkém východě či fungování zpravodajských služeb. 

Večerem provází Petr Kopecký (Ostravská univerzita).

IVAM GABAL se narodil v Praze v roce 1951, je ženatý a má dvě dcery. Manželka Jana Hybášková je evropský diplomat s intermezzem europoslankyně v letech 2004-9. Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a věnoval se analýze vzdělání a životního stylu, včetně mezinárodních srovnání koncem 80. let.

V roce 1989 stál u zrodu Kruhu nezávislé inteligence, kde se sešlo několik set s poměry nespokojených lidí z akademické obce. V okruhu externích spolupracovníků Václava Havla zůstal po celé jeho prezidentské působení. Od roku 1993 pracuje v privátním sektoru, nejdříve jako partner ve společnosti AISA, od roku 1994 ve své vlastní firmě. V roce 2012 se rozhodl pro návrat do politiky, kdy neúspěšně kandidoval do Senátu. O rok později byl jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL zvolen poslancem za Středočeský kraj. Ve volbách v roce 2017 neuspěl.

Dobrovolné vstupné


Sobota 26. 5.  10.00–-12.00

PANT dětem: Hravá jóga s Johankou

Příběhem a pohádkou k relaxačnímu cvičení jógy. Pokud máte podložku, vezměte si ji. Programem Vás provede JoHanka. Vhodné pro děti od 5 let.

Vstupné: 30 Kč


Čtvrtek 31. 5.     16.00–17.30

Osmičková výročí: 1918 – rozpad Rakouska Uherska

Přednáška bude věnována příčinám vzniku první světové války, předpokladům a ambicím jednotlivých bojujících stran, jejímu průběhu z pohledu utváření české, resp. československé státnosti a politickým, hospodářským a společenským dopadům, a to zejména ve středoevropském prostoru.

Aleš Zářický, FF OU.

Pořádá Ostravská univerzita.

Vstup volný